nejnižší ceny prvotřídní technologiepřes 150 trhů
Typy příkazů


Tržní příkaz (Market Order)

Tržní příkaz nespecifikuje cenu a jste exekuováni ihned a za nejlepší možnou cenu trhu. Tržní příkaz může držet obchodníka aby nehonil trh.

Limitní příkaz (Limit Order)

Limitní příkaz je příkaz koupit/prodat za určenou cenu. Limitní příkazy ke koupi jsou umístěny pod současnou cenou na trhu zatímco limitní příkaz prodat je unístěna vždy nad současnou cenou na trhu. Obchodník může dokonce vidět, jak se cena dotýká nebo již se několikrát dotkla jeho zadané limitní ceny. Tyto doteky mu ale negarantují plnění jeho příkazu protože ve většině případech musí trh překonat limitní cenu aby byl obchodníkův příkaz vyplněn. Nákup za Limit Order znamená nákup za udanou cenu nebo nižší.a prodej za limit cenu znamená prodej za udanou cenu nebo výšší.

Příkaz „nebo lépe“ (Or Better Order - OB)

Při zadání tohoto příkazu je Pit Broker povinen dostat pro obchodníka nejlepší možnou cenu. OB příkaz je vlastně tržní příkaz s limitem. Jestliže je zadaný příkaz bez přívlastku “OB“ a trh je značně lepší může pit broker požádat floor brokera o zastavení příkazu. Příkaz je vrácen zpět pro objasnění, což může zdržet exekuci příkazu a změnu výsledku plnění požadované ceny. OB se zadává při nákupu vždy nad současnou cenou a při prodeji pod současnou cenou na trhu.

Tržní příkaz při dotyku (Market if Touched – MIT)

Tento nákupní příkaz s přívlastkem MIT je zadaný pod současnou cenou a prodejní příkaz s MIT je umístěn nad současnou cenou. MIT příkaz je podobný LIMIT příkazu. Rozdíl je pouze v MIT za udanou cenou a tím že MIT příkaz se stává tržním a je vyplněna když se trh dotkne nebo projde zadanou cenou. Exekuce může být na, pod i nad původně specifikovanou cenou.

Stop příkaz ( Stop Order)

Stop příkaz může být použit pro tři účely:

  • Minimalizovat ztrátu na long a short pozici
  • Ochránit zisk na existujících long nebo short pozicích nebo
  • zahájit nové long nebo short pozice

Nákupní stop příkaz je umístěn vždy nad současnou cenou na trhu a je volen jestliže se cena nachází na ceně nebo nad cenou nebo je nabízena na nebo nad cenou. Prodejní stop příkaz je zadáván vždy pod současnou cenou a je volen jedině na nebo pod cenou nebo je nabízena na nebo pod cenou. Jakmile je stop příkaz zvolen je zpracovaný do trhu a provedený za nejlepší možnou cenu.

Stop Limit příkaz ( Stop Limit Order - SLO)

Stop Limit příkaz vypisuje dvě ceny a je to pokus získat větší kontrolu nad cenou ve které je váš stop příkaz vyplněn. První část příkazu je zadána jako stop příkaz a druhá část je zadána jako limit příkaz. Toto nám ukazuje, že jakmile je váš stop příkaz dosažen aktivuje limit příkaz za který chcete být exekuován. Stop Limit příkaz se obvykle nepoužívá, když chcete vystoupit z pozice.

Stop Close Only příkaz (SCO)

Stop Close Only příkaz se používá pouze jako výstupní příkaz a bude spuštěn pouze když tržní cena bude na nebo pod uzavírací cenou. Nevýhodou tohoto příkazu v rychlém trhu v posledních několika minutách obchodování je to, že příkaz může být exekuován za nepříznivou cenu. To může, nicméně chrání obchodníka vyplněním tohoto příkazu a proti nepříznivé cenové fluktuací během obchodního dne.

Tržní příkaz při open (Market On Opening – MOO)

Tento příkaz používá obchodník a přeje si vstoupit do obchodu při zahájení obchodování za nejlepší možnou cenu při otevíracím rozpětí.

Tržní příkaz při close (Market On Close – MOC)

Tento příkaz bude vyplněn během posledních obchodních minut za jakoukoliv dostupnou cenu.

Fill Or Kill příkaz (FOK)

„Vyplnit nebo zrušit“ instruuje floor brokera nakoupit nebo prodat za vaší specifickou cenu a okamžitě zrušit příkaz pokud není možnost plnění příkazu.

One cancels the other příkaz (OCO)

Toto je kombinace dvou příkazů najednou. Nákupního a prodejního. Ta instruuje floor brokera, že pokud jeden příkaz je vyplněn, druhý by měl být zrušen. Obchodník touto kombinací příkazů najednou vyloučí možnosti dvojího plnění příkazu.

IQ Trade 2022


Pozorně čtěte: Všechny informace poskytované na strance IQ-Trade jsou určeny výhradně ke studijním účelům. Jsou-li na stránkách uváděny konkrétní finanční produkty např. komodity, akcie nebo FX – tak je tak činěno vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel tohoto portálu není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých čtenářů. Vždy si pamatujte, že burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty je vysoce rizikové! Rozhodnutí obchodovat komodity, FX a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte.


© Vytvořil: Tvorba stránek Brno

Odkazy označené tímto symbolem: odkazují na obsah třetích stran. Poskytovatel odkazu nenese odpovědnost za webovou stránku, na kterou se dostanete přes odkaz.