nejnižší ceny prvotřídní technologiepřes 150 trhů
Komodity - Futures - OpceKdo obchoduje komodity, futures, opce a proč?

Existují dvě základní skupiny účastníků futures obchodů:

 • 1/ jistící se subjekty (ie hedgers) a
 • 2/ spekulanti.

Jistící se subjekty (ie hedgers) se účastí ve futures operaci pojišťují proti nepříznivému cenovému pohybu příslušné komodity na stávajícím trhu (ie cash price). Logika jištění spočívá v ověřeném předpokladu, že stávající cash cena komodity a cena futures kontraktu stejné komodity mají tendenci se pohybovat v tandemu.

Hedgers jsou velmi často subjekty či jednotlivci, jejichž činnost je nějakým způsobem spojena s příslušnou komoditou. Představme si například, že se jedná o velkou konzervárenskou firmu zpracovávající kukuřici. Pokud cena kukuřice stoupá vzhůru, musí tato firma platit farmářům či dealerům za kukuřici takto vysokou cenu. Aby se tato firma pojistila proti vyšší ceně kukuřice, může nakoupit příslušné množství futures kontraktů pokrývající množství kukuřice, které se chystá koupit ke zpracování. Jelikož cash cena a futures cena mají tendenci se pohybovat v tandemu, v případě, že faktická cash cena kukuřice stoupne a firma bude nucena kukuřici nakoupit za tuto vyšší cenu, tuto "ztrátu" jí vyváží profit, který vznikne díky tandemovému vzestupu cenu u zakoupených futures kontraktů. Hedgers se tedy dobrovolně vzdávají myšlenky jakkoli profitovat účastí ve futures obchodování, jejich jediným cílem je pojištění se oproti nepříznivému pohybu ceny v budoucnu.

Finanční instituce taktéž používají futures kontrakty ke svému jištění. Penzijní fondy, pojišťovny a velké korporace držící různá investiční portfolia se mohou pojistit proti znehodnocení cenných papírů a obligací ve svém držení prodejem různých finačních či akciových indexových futures kontraktů.

Spekulanti tvoří druhou hlavní skupinu účastníků v komoditních obchodech. Mezi spekulanty patří nezávislí floor obchodníci, taktéž nazývaní "locals", kteří obchodují sami na své vlastní účty a zejména privátní investoři, pro které exekuují obchody floor makléři.

Typický spekulant nemá nejmenší zájem o vlastní koupi/prodej/dodání příslušné fyzické komodity. Spekulant se účastní obchodní futures transakce výhradně za účelem získání profitu z pohybu cen. Očekává-li spekulant nárůst ceny, nakoupí nízko a následně prodá vysoko. Očekává-li pokles ceny, spekulant prodá kontrakt (vysoko), aby následně kontrakt koupil zpět za nízko. Úspěšní spekulanti jsou disciplinovanými obchodníky, kteří pečlivě studují chování trhu. Úspěšný spekulant ví, kdy má vystoupit z trhu, který se obrátil proti němu a ví, kdy má zůstat v profitující pozici a nechat tak svůj zisk růst.


Futures kontrakty nabízí oproti ostatním druhům investic spekulantům následující výhody:

 1. Pokud je spekulantův předpoklad o pohybu ceny správný, vydělá spekulant peníze futures kontrakty velmi rychle, jelikož ceny futures mají obvykle tendenci se měnit rychleji než ceny např. na akciových trzích či ceny nemovitostí. Na druhou stranu, špatný spekulantův odhad může stejnou logikou znamenat rychlejší či větší ztráty v porovnání s ostatními druhy investic.
 2. Futures kontrakty jsou investice založené na pákovém efektu takovou měrou, která nemá v žádném jiném investičním odvětví obdoby. Obchodník složením malé zálohy (ie margin) (obvykle 10 - 15 z faktické hodnoty kontraktu, mnohdy i méně) kontroluje plnou hodnotu tohoto futures kontraktu. Tato záloha není míněna jako počáteční splátka za kontrakt, ale pouze jako garance odpovědnosti obchodníka v případě ztrátového obchodu; vystoupí li obchodník z transakce s profitem, tato záloha je mu vrácena spolu s jeho vlastním profitem. Vystoupí-li obchodník z transakce se ztrátou, tato ztráta je odečtena od výše zálohy a obchodníku je vrácen rozdíl těchto částek.
 3. Další výhodou je fakt, že futures kontrakty mohou být stěží obchodovány na základě "tajných", nepřístupných informací, na rozdíl od akciových obchodů. Stěží někdo získá "tajné, interní" informace o počasí v příštím několikaměsíčním období... Provádění obchodů systémem veřejné burzovní dražby zajišťuje velmi průhledné, veřejně kontrolovatelné a férové obchodování.
 4. Komisní brokerské poplatky za exekuci obchodu jsou nízké v porovnání s jinými typy investic.
 5. Většina komoditních trhů je velmi likvidní a hojně obchodovaná. Transakce jsou zkompletovány velmi rychle, doslova během vteřin, což vitálně snižuje nebezpečí nepříznivého pohybu ceny mezi okamžikem zadání obchodního příkazu a momentem vlastního provedení transakce.

Založení obchodního účtu

Individuální investor si založí obchodní účet u některé z brokerských komoditních firem. Minimální výše obchodního účtu zcela závisí na požadavcích příslušné brokerské firmy; extrémním minimem je $1,000, všeobecně je považována za universální minimum suma $5,000 - $10,000. Z tohoto účtu si při otevření jakékoli obchodní pozice brokerská firma zablokuje vstupní margin, který, jak již bylo řečeno výše, tvoří asi 10 - 15 z hodnoty futures kontraktu, který obchodník kontroluje.

Výše futures marginů - záloh

Minimální výše futures marginů je stanovena příslušnými burzami a může být časem upravována. Obchoduje-li se kupříkladu určitá komodita příliš volatilně, tj. cena se "divoce", často a rychle mění nahoru a dolů, burza může zvýšit hodnotu požadovaného vstupního marginu za účelem dostatečného pokrytí deficitů obchodních pozic při takto agresivních cenových pohybech. Podobně, sníží li se volatilita obchodované komodity, burza může snížit hodnotu požadovaného vstupního marginu.

Brokerské firmy většinou požadují o něco vyšší vstupní marginy než jsou minimální hodnoty stanovené burzami. Brokerská firma vybaví každého nového klienta tzv. "starter kitem", který obsahuje (vedle ostatních relevantních informací) konkrétní výše vstupních marginů požadovaných příslušným brokerským domem, konkrétní hodnoty tzv. zůstatkových marginů, komisních poplatků za provedení transakce, eventuelně dalších správních poplatků. Neobdržíte li coby nový potenciální klient automaticky tyto informace, je pro Vás důležité tyto kompletní, kritické obchodní podmínky po brokerské firmě požadovat.

Znovu zdůrazňujeme že typický spekulant na futures trzích nikdy nemá zájem o dodání (v případě prodeje) nebo odběr (v případě nákupu) faktické komodity. Namísto toho uzavře svoji obchodní pozici kdykoli před vypršením lhůty kontraktu. Někteří specializovaní spekulanti (zejména locals), koupí a opět prodají své kontrakty během minut, nebo dokonce vteřin. Tento druh obchodování se nazývá scalping.

Taktéž nezapomeňte, že veškeré otevřené futures pozice jsou denně zúčtovávány (ie marked-to-market). Váš obchodní účet bude na konci každého dne balancován k uzavírací ceně tohoto dne; dosáhly-li Vaše otevřené pozice během tohoto dne profitu, bude tento připsán na Váš účet. A naopak, utrpěli-li jste ztrátu během takového dne, z Vašeho zústatkového účtu bude tento deficit odečten. Vstupní marginy slouží k pokrytí běžné denní fluktuace ceny komodity, nepokrývají však Vaše případné vzniklé ztrátové pozice během jednotlivých dní.


Absolvujme nyní spolu typický futures obchod:

Předpokládejme že je 2.ledna. Po pečlivé anylýze trhu se rozhodnete nakoupit jeden futures kontrakt zlata (nastoupit tzv. dlouhou pozici) s cílem tento kontrakt později prodat (a vystoupit tak z dlouhé pozice) s profitem.

Zavoláte svému makléři, že chcete, aby pro Vás nakoupil jeden kontrakt dubnového (tj. měsíc vypršení kontraktu) zlata ihned, jakmile trh otevře následující den ráno, 3.ledna. Tento druh příkazu se nazývá "market order" - cena právě na trhu.

Před otevřením trhu zlata na americké COMEX burze ráno 3.ledna v 8:20 místního (EST) času, Váš broker telefonuje Váš obchodní příkaz svému zástupci na COMEX burze. Jakmile je Váš příkaz předán tomuto zástupci, je časově označen dalším zaměstnancem brokerské firmy, kterému se říká runner. Tento runner se zároveň postará, aby burzovní broker v aréně (pitu) obchodující zlato měl tento příkaz k dispozici včas před zahájením vlastního obchodování v 8:20. Runner bude čekat v aréně, dokud Váš příkaz nebude exekuován. Váš burzovní broker si najde vhodnou pozici na stupíncích burzovní arény zlata mezi davy ostatních burzovních brokerů a nezávislých obchodníků - locals, čekajících na otevření trhu zlata.

Na obřích monitorech nad hlavami obchodníků arény zlata svítí údaje, že dubnové zlato uzavřelo předchozí den 2.ledna na $335.00 za trojskou unci. Od okamžiku, kdy včera dubnové zlato uzavřelo na $335.00 není známa žádná podstatná varující či povzbuzující zpráva z oblasti trhu se zlatem a londýnský cash trh zlata se obchoduje taktéž bez výrazných výkyvů. Tudíž, dubnové zlato by mělo otevřít na $335.00 nebo velmi blízko této ceny.

8:20 místního času. Siréna zazní, obchodování začíná. V aréně se zvedne ostrý hluk, protože každá nabídka na prodej i koupi musí být veřejně vykřičena do arény a doprovázena specifickými signály rukou. Tato forma obchodování formou veřejné dražby je jedním ze základních pravidel všech komoditních burz.

Obchodník v aréně se zlatem zakřičí: "April at 20!" Jeho dlaň je obrácena směrem ven. Znamená to, že je ochoten prodat kontrakt zlata za $335.20. Váš burzovní broker, stojící opodál, je rychlý a zakřičí zpět: "Bought you at 20".

Jelikož je aréna se zlatem přeplněna davy obchodníků, pravděpodobně se uskutečňuje více než jedna transakce v každém jednotlivém momentě. Váš příkaz nezbytně nemusí být prvním exekuovaným, jestliže mnoho brokerů drží market orders - příkazy za cenu právě na trhu. Nicméně povinností brokera je provést obchodní příkaz jak nejrychleji je to možné. Obchodník nabízející prodej za $335.20 a Váš broker se utvrdí slovně a signály rukou, že si rozumí a že provedli transakci. Obě strany vyplní kartu s udáním množství kontraktů (v našem případě 1), měsícem expirace kontraktu (duben), exekuční cenou ($335.20) a identifikačním číslem obchodníka, které každý účastník v aréně musí nosit po celou dobu obchodování.

Runner brokerské firmy, který čekal v aréně na exekuci Vašeho příkazu, vezme vyplněnou kartu od burzovního brokera, běží zpět časově označit kartu s exekucí příkazu a telefonuje Vašemu makléři zprávu o provedení příkazu, nečeká-li makléř na telefonu od okamžiku, kdy Váš příkaz pro Vás zadával. Doslova během vteřin se tak dozvíte cenu, za kterou jste koupili jeden dubnový kontrakt zlata a vstoupili tak do "dlouhé pozice". Váš makléř Vám automaticky zašle potvrzení o uskutečnění Vašeho příkazu se všemi detaily o nákupu.


Kalkulujeme náš profit nebo naši ztrátu

Faktická hodnota jednoho futures kontraktu dubnového zlata zakoupeného za 335.20 je $335.20 x 100, neboli $33,520.00. Vzpomeňme si, že cena $335.20 je uváděna za 1 trojskou unci zlata, přičemž jeden futures kontrakt standardně obsahuje 100 trojských uncí zlata. Vycházejme z výše uvedené tabulky vstupních marginů a předpokládejme, že z našeho účtu bude blokován vstupní margin $1,080 na základě kterého budeme kontrolovat kontrakt zlata o hodnotě $33,520. Opět opakujeme, že vstupní margin není žádná částečná platba, jedná se jen o blokaci, a po vystoupení z futures pozice se tento margin automaticky odblokuje. Před koncem obchodního dne 3.ledna pronikne do kuloárů znepokojivá vládní zpráva o vyšší hodnotě inflace. Ceny dubnového zlata na základě této zprávy okamžitě poskočí směrem vzhůru a obchodování toho dne uzavře na $340.00. Nyní je naše futures pozice v profitu.

Náš obchodní účet bude vypadat takto:

 • Futures kontrakt dubnového zlata:
 • Nakoupen 1 kontrakt za $335.20
 • Otevřená pozice na konci dne na uzavírací ceně 340.00
 • Rozdíl v cenách = $4.80 x 100 = $480.00 profit

Relativně malé poskočení ceny zlata znamená rychlý profit v naší futures pozici kontrolované relativně nízkým marginem a znamená zisk $480.00 během úvodního dne. Toto jsme měli na mysli pákovým efektem futures obchodů. Do následujícího obchodního dne nám do našeho obchodního účtu přibude $480.00 ve formě otevřeného profitu.

Jak bude ale naše situace vypadat, pokud cena zlata klesne?

Další obchodní den, 4.ledna, cena dubnového zlata uzavře na $333.00 poté, co americký dolar posílil oproti ostatním měnám (hodnota zlata a amerického dolaru se často pohybují v opačném směru). Jelikož jsme náš kontrakt zakoupili za 335.20 a nyní na konci obchodního dne 4.ledna je tato cena o $2.20 pod naší nákupní cenou, náš účet bude vykazovat ztrátu ve výši $2.20 za jednu troj.unci x 100 = $220.00.

Uzavření futures pozice

Náš dubnový futures kontrakt zlata může být uzavřen kdykoliv před předem určeným termínem, zvaným "first notice day" (FND), v našem případě konkrétně nejpozději do 31.března. Pokud tak kdykoli učiníme, náš profit event. ztráta je automaticky vykalkulován na základě vstupní (nákupní) ceny a výstupní ceny, za kterou jsme jeden dubnový kontrakt zlata prodali.

Předpokládejme, že cena zlata se nějak výrazně nepohybovala, již delší dobu zůstávala víceméně na stejné cenové hladině $340. Rozhodli jsme se proto následující den, 1.března, vystoupit z trhu prodejem jednoho kontraktu dubnového zlata za cenu na trhu při otevření. Jelikož veškeré tržní transakce jsou kryty a ultimátně garantovány zúčtovacím oddělením burzy, nemusí nás vůbec zajímat, zda náš kontrakt zpět odkoupí právě ta strana, která nám jej 3.ledna prodala.

1.března v 8:20 místního času v obchodnickém pitu se zlatem náš burzovní broker přijme první nabídku na koupi dubnového kontraktu, která zní na $340.30.

Náš obchodní účet po uzavření našeho prvního obchodu vypadá následně:

 • Futures kontrakt dubnového zlata:
 • 3.ledna nakoupen 1 kontrakt za $335.20
 • 1. března prodán 1 kontrakt za $340.30
 • Rozdíl v cenách = $5.10 x 100 = $510.00 profit

Na Vašem obchodním účtě Vám bude odblokován vstupní margin $1,080 a bude připsána částka $510 minus komisní polatek za provedení transakce, předpokládejme $40. Zároveň od svého makléře obdržíte detailní výpis z účtu, obsahující veškeré provedené transakce a citující hotovostní zústatek.

Komisní poplatky makléřů za provedení transakce jsou předmětem dohody. Závisí do určité míry na typu a úrovni asistence, které od svého makléře budete vyžadovat. Obvyklá komise za provedení jednoho kompletního obchodu (ie in & out) se pohybuje okolo $75 u makléřů poskytující plný servis. Výše komisních poplatků a úroveň požadovaných služeb je jednou ze stěžejních informací, které chcete znát od Vašeho budoucího potenciálního makléře.

Tento stručný a účelově zjednodušený "Úvod do obchodování" má za cíl pouze přiblížit principy, na základě kterých probíhá vlastní obchodování futures kontraktů na komoditních burzách.V žádném případě by ve Vás neměl vyvolat domněnku, že po prostudování tohoto textu držíte v rukou dostatečný nástroj k vlastnímu obchodování.

Na prohloubeni Vasich informaci Vam doporucujeme si objednat komoditní kurz & manuál, který provede každého začátečníka všemi nezbytnými fázemi vývoje až po osvojení si úspěšných obchodních strategií v hypotetickém tréninku na papíře, podpořeném 30 denním bezplatným zasíláním emailové služby Toms Daily Emails. Po absolvování tohoto kurzu a Vašeho "papírového" tréninku budete držet ve svých rukou skutečný nástroj na úspěšné obchodování komoditních trhů, a Vámi dosažené tréninkové výsledky Vám dají tu nejlepší odpověď, je-li komoditní obchodování pro Vás a jak úspěšní máte šanci v něm být

PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÝ KOMODITNÍ KURZ & MANUÁL ... 172 stran A4 textu a grafů. Cena: 3990,-Kč včetně DPH. Kurz obsahuje kompletní tréninkový program obchodování trhů na základě reálných dat včetně 30 denní e-mailové asistence Toms Daily Emails. Plná záruka vrácení peněz, nevykáže-li Váš obchodní trénink profit vyšší, než je cena tohoto kurzu. Cena v USD: $115. VISA, EURO/MASTER, AMEX, JCB, bankovní šek, proforma faktura, poštovní složenka,dobírka.

*Tento text byl zveřejněn s povolením Display Systems International.

Pro získání dalších informací napište :

petv[at]iq-trade.net anebo přímo na http://www.komodity.cz/Skola/

IQ Trade 2022


Pozorně čtěte: Všechny informace poskytované na strance IQ-Trade jsou určeny výhradně ke studijním účelům. Jsou-li na stránkách uváděny konkrétní finanční produkty např. komodity, akcie nebo FX – tak je tak činěno vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel tohoto portálu není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých čtenářů. Vždy si pamatujte, že burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty je vysoce rizikové! Rozhodnutí obchodovat komodity, FX a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte.


© Vytvořil: Tvorba stránek Brno

Odkazy označené tímto symbolem: odkazují na obsah třetích stran. Poskytovatel odkazu nenese odpovědnost za webovou stránku, na kterou se dostanete přes odkaz.