nejnižší ceny prvotřídní technologiepřes 150 trhů
Vzory grafů a technická analýza


Krátká a jednoduchá ukázka formací na grafu vás může stimulovat k dalšímu studiu. Technická analýza se provádí za předpokladu že se historie opakuje. Jakákoli obchodní technika nebo systém který zpracovává vzorek dat z minulosti se může uplatnit v budoucím obchodování. Každý by si měl pamatovat že trhy jsou dynamické. Síly které motivují pohyb cen jsou dynamické a účastníci trhů jsou dynamičtí. Proto jakýkoli systém který který má dobře fungovat použitím historických dat může ztrácet význam tím jak se dynamika trhů v průběhu doby vyvíjí.

Předpokladem dobrých výsledků obchodování je neustálé se zlepšování a zdokonalování. Jako v každém jiném oboru umění nebo řemeslu i toto podnikání vyžaduje praxi. Praxi člověk bezbolestně získává papírovým tréningem použitím historických dat tak dlouho dokud nezíská jistotu.


Ukázka grafů

Trendlines
Stoupající trendová linie

Rovná přímka obvykle definovaná jako uptrend a zobrazovaná proti nebo na cenovém minimu
Klesající trendová linie

Rovná přímka obvykle definovaná jako downtrend a zobrazovaná proti nebo na cenovém maximu
Support (Podpora)

Vodorovná podlaha kde nákupní aktivita je dost silná aby překonala tlak prodávat. Tudíž cena dosáhne určité hodnoty a znovu klesne k suportu, odrazí se a stoupá. Takovýto typický suport poznáte jako sadu předchozích cenových minim.
Resistence (odpor)

Vodorovný strop kde tlak prodávat je vyšší než tlak nakupovat. Tudíž cena dosáhne určité hodnoty a znovu stoupne k suportu, odrazí se a klesá Takovouto typickou rezistenci poznáte jako sadu předchozích cenových maxim.Kanály
Vzestupný

Vzestupný kanál je formace z paralelních cen které vytváří bariéru na obou koncích cenových přímek suportu i rezistence. Na rozdíl od bočního kanálu vzestupný kanál má v uskupení sérii vyšších high a vyšších low.
Sestupný

Sestupný kanál je formace s paralelních cen které vytváří bariéru na obou koncích cenových přímek suportu i rezistence. Na rozdíl od bočního kanálu má sestupný kanál v seskupení sérii nižších high a nižších low.
Vodorovný nebo boční

Vodorovný nebo boční kanál je formace která má rysy stejných nebo velmi podobných cenových rezistencí nebo suportů. Suport vytváří cenové dno kanálu zatímco rezistence cenový strop.


Triangly (trojúhelníky)
Symetrický

Formace paralelních cen u kterých se snižují maxima a minima do úrovně vytvářející vzor symetrického trojúhelníku. Pokud chcete obchodovat průlom formace nahoru umístíte pokyn na nákup nad tento trojúhelník nad poslední odpor a opačně pokud chcete obchodovat průlom formace dolů umístíte pokyn na prodej pod trojúhelník pod poslední suport.
Nesymetrický

Formace paralelních cen u kterých se snižují maxima a minima do úrovně vytvářející vzor nesymetrického trojúhelníku. Pokud chcete obchodovat průlom formace nahoru umístíte pokyn na nákup nad tento trojúhelník nad poslední odpor a opačně pokud chcete obchodovat průlom formace dolů umístíte pokyn na prodej pod trojúhelník pod poslední suport.

Vzestupný trojúhelník

Formace paralelních cen u kterých se snižují maxima a minima do úrovně vytvářející vzor pravoúhlého trojúhelníku. Přepona trojúhelníku bývá skloněna zleva doprava a zdola nahoru. Pokud chcete obchodovat průlom formace nahoru umístíte pokyn na nákup nad tento trojúhelník nad poslední odpor a opačně pokud chcete obchodovat průlom formace dolů umístíte pokyn na prodej pod trojúhelník pod poslední suport. Průlom bývá pravděpodoný u tohoto trojúhelníku směrem dolů protože bývá předchozí korekcí downtrendu.

Sestupný trojúhelník

Formace paralelních cen u kterých se snižují maxima minima do úrovně vytvářející vzor pravoúhlého trojúhel níku. Přepona trojúhelníku bývá skloněna zleva doprava a zhora dolů. Pokud chcete obchodovat průlom formace nahoru umístíte pokyn na nákup nad tento trojúhelník nad poslední odpor a opačně pokud chcete obchodovat průlom formace dolů umístíte pokyn na prodej pod trojúhelník pod poslední suport. Průlom bývá pravděpodobný u tohoto trojúhelníku směrem nahoru protože bývá předchozí korekcí uptrendu.Praporky
Praporky

Podobné symetrickému trojúhelníku ale kratší a ne tak protáhlé. Formace paralelních cen u kterých se snižují maxima a minima do úrovně vytvářející vzor praporku. Pokud chcete obchodovat průlom formace nahoru umístíte pokyn na nákup nad tento trojúhelník nad poslední odpor a opačně pokud chcete obchodovat průlom formace dolů umístíte pokyn na prodej pod trojúhelník pod poslední suport.Klíny
Stoupající

Formace paralelních cen u kterých se snižují maxima a minima do úrovně vytvářející vzor klínu charakterizující korekci trendu. Sklon obou linií jde nahoru a dolní je znatelně strmější. Pokud chcete obchodovat průlom formace nahoru umístíte pokyn na nákup nad poslední odpor stoupajícího klínu a opačně pokud chcete obchodovat průlom formace dolů umístíte pokyn na prodej pod poslední suport klínu. Stoupající klín jde obvykle proti downtrendu a průlom z něj bývá směrem dolů.

Klesající

Formace paralelních cen u kterých se snižují maxima a minima do úrovně vytvářející vzor klínu charakterizující korekci trendu. Sklon obou linií jde dolů a horní je znatelně strmější. Pokud chcete obchodovat průlom formace umístíte pokyn na nákup nad poslední odpor tohoto klínu a opačně pokud chcete obchodovat průlom formace dolů umístíte pokyn na prodej pod poslední suport stoupajícího klínu. Klesající klín jde obvykle proti uptrendu a průlom z něj bývá směrem nahoru.Vlajky
Býčí vlajka

Formace paralelních cen u kterých se snižují maxima a minima do úrovně vytvářející vzor vlajky. Býčí vlajku poznáte charakteristickým vzorem vlajky a předznamenává krátkodobou korekci trendu. Prolomení formace bývá obvykle směrem nahoru. Pokud chcete obchodovat průlom formace nahoru umístíte pokyn na nákup nad poslední odpor vlajky a opačně pokud chcete obchodovat průlom formace dolů umístíte pokyn na prodej pod poslední suport vlajky.

Medvědí vlajka

Formace paralelních cen u kterých se snižují maxima a minima do úrovně vytvářející vzor vlajky. Býčí vlajku poznáte charakteristickým vzorem obrácené vlajky a předznamenává krátkodobou korekci trendu. Prolomení formace bývá obvykle směrem dolů. Pokud chcete obchodovat průlom formace umístíte pokyn na nákup nad poslední odpor vlajky a opačně pokud chcete obchodovat průlom formace dolů umístíte pokyn na prodej pod poslední suport vlajky.Vrchol a dno formace
1-2-3 (A-B-C) Vrchol

Očekává změnu trendu shora dolů s průlomem pod bodem 2.
1-2-3 (A-B-C) Dno

Očekává změnu trendu zdola nahoru s průlomem nad bodem 2.


Hlava a ramena vrcholu

Ukončuje uptrend, očekává pokles cen a průlom pod neckline


Hlava a ramena dna

Ukončuje downtrend, očekává růst cen a průlom nad neckline


Dvojitý vrchol

Signalizuje změnu trendu z růstového na klesající


Dvojité dno

Signalizuje změnu trendu z klesajícího na růstový


Trojitý vrchol

Signalizuje změnu trendu z růstového na klesající


Trojité dno

Signalizuje změnu trendu z klesajícího na růstový


Zakulacený vrchol

Signalizuje změnu trendu z růstového na klesající


Zakulacené dno

Signalizuje změnu trendu z klesajícího na růstový.
Nahromadění

Představuje jakýkoliv typ formace na grafu ve které jsou ceny přechodně uvězněny v cenovém rozpětí. Rozpětí se sbíhá, roste nebo je horizontálně ohraničené. Nahromaděná formace může z krátkodobého pohledu vyjadřovat varianty vlajek nebo sbíhajících nebo rozšiřujících se trojúhelníků. Nahromaděné formace z delšího časového pohledu mohou vyjadřovat nějaké varianty trojúhelníků protažené v kanály. Takovéto formace bývají často nazývané jako prodloužené cenové formace.

Prodloužené formace

Takovéto formace obvykle charakterizují variace sbíhajících se nebo rozšiřujících se trojúhelníků nebo prodloužené kanály pokud se cena i při proražení formace vrátí zpět.Gapy (mezery)
Průlomový gap

Nastává když cena vyrazí z nahromaděné formace mezerou nahoru nebo dolů ve směru stávajícího trendu.

Průběžné gapy

Obtížně definovatelné gapy obvykle probíhající ve směru strmého růstu nebo poklesu ceny (rally).

nebo
Gap z vyčerpání

Nastává na konci cenového trendu obvykle po mimořádně rychlém uptrendu nebo downtrendu. Mezera může dosáhnout velikosti jedné úsečky posledního cenového rozpětí nebo jen její část.Retracements
Fibonacci Retracements

Fibonacciho Retracement sleduje nazpátek procentní změnu cenového trendu. Podle teorie Elliotovy vlny mají cenové trendy tendenci vyskytovat se v pěti rozdílných vlnách. Tři vlny které se pohybují ve směru trendu se středem nebo s třetí vlnou bývají obvykle nejsilnější a vracejí se zpět proti trendovým liniím. Elliot tvrdil že tyto zpětné trendové linie se obvykle vrací proti trendové linii na hladinu 38.2, 50 a 61.8 % (a také méně často k 24 a 76 %). Tato zpětně sledovaná procentní změna se nazývá Zlatý poměr, odpovídá přirozenému poměru a byla objevena Řeckou kulturou a znovu objasněna středověkým italským matematikem Fibonaccim.IQ Trade 2022


Pozorně čtěte: Všechny informace poskytované na strance IQ-Trade jsou určeny výhradně ke studijním účelům. Jsou-li na stránkách uváděny konkrétní finanční produkty např. komodity, akcie nebo FX – tak je tak činěno vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel tohoto portálu není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých čtenářů. Vždy si pamatujte, že burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty je vysoce rizikové! Rozhodnutí obchodovat komodity, FX a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte.


© Vytvořil: Tvorba stránek Brno

Odkazy označené tímto symbolem: odkazují na obsah třetích stran. Poskytovatel odkazu nenese odpovědnost za webovou stránku, na kterou se dostanete přes odkaz.