Impressum

Provozovatel stránky

Systrade AG
Abtswingertweg 1
9490 Vaduz
Lichtenštejnské knížectví

Tel: +423 239 820-0
Fax: +423 239 820-9
eMail: info@systrade.com
Internet: www.systrade.com

Helmut A. Friedrich
Člen představenstva a generální ředitel společnosti kvalifikovaný

Beatrix Friedrich
Člen představenstva a náměstek. Výkonný tajemník

Prof. Dr. Marc Prokop
Předseda představenstva

DIČ: 56 446

Obchod Registrační číslo: FL-0002.205.185-2


Systrade AG je schválená společnost spravující aktiva ve smyslu zákona o vermögensverwaltungsgesetzes (VVG), která je oprávněna tyto činnosti podle článku 3, odstavec 1 VVG realizovat nebo zprostředkovat.

Regulační úřad:
Finanční úřad pro trh Liechtenstein (FMA)
Landstrasse 109, Postfach 279
9490 Vaduz
www.fma-li.li

Systrade AG je oprávněn poskytovat výše uvedených činností i v rámci volného pohybu služeb v následujících zemích:

Belgie
Spolková republika Německo
Itálie
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Slovensko
Slovinsko
Česká republika
Maďarsko
Velká Británie

iStock_000016251331